Over Omédon

Stichting Omédon ziet dat de wereld vol optimisme en hoop is voor onze planeet. Mensen staan op, spreken zich uit en gaan aan de slag omdat ze zorg hebben voor onze aarde. Bedrijven ontwikkelen innovaties en overheden stellen doelen. Er zijn zoveel mooie, duurzame initiatieven, innovaties en ontwikkelingen waar we geen weet van hebben. Laten we alle kennis en ervaringen die we daarbij hebben opgedaan vooral met elkaar delen. Deze onuitputtelijke energie van optimisme zorgt ervoor dat we samen het verschil kunnen maken. Omédon vindt het nu tijd om door te pakken.

Samen optimistisch werken aan een betere wereld die we met trots over 10 jaar doorgeven.

O + Medon

Stichting Omédon is zowel initiatiefnemer als bewaker van het concept van het nieuw te bouwen Theme Park en de Community. De stichting heeft zich hierbij laten inspireren door de Sustainable Development Goals van de UN. Dit zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De stichting waarborgt ook de maatschappelijke betrokkenheid.

Samen verbinden we de O van Overheid, Onderwijs, Ondernemers, Organisaties, Omgeving en Optimisten. Die verbindingen zijn zo belangrijk dat het in de naam van de stichting is opgenomen. De O staat voor verbinding, de kringloop en de planeet aarde en Medon is een heraut uit de Griekse mythologie. Kortom, Omédon is een heraut voor de aarde.

Stichting Omédon

Missie

Een wereldwijde positieve versnelling voor een betere wereld.

Visie

Door te verbinden werken aan een betere wereld die we over 10 jaar trots doorgeven.

Doelen

Bouwen Omédon Community

Stepping stones realiseren < 3 jaar

Realisatie van Omédon Theme Park 3 <> 5 jaar

Kernwaarden

Zorg voor de aarde – care for the earth

Positief – positive

Versnelling – acceleration

Verbinding – connection

Team

Ernst Jonkers, voorzitter

Kees van Haaren, vicevoorzitter

Erica Theloosen, secretaris en penningmeester

Albert Vleer, bestuurslid

Frits Dansen, bestuurslid

Vandaag is de perfecte dag om aan de toekomst te werken.